INSTAL·LACIONS 8.000m² dedicats a l’educació

RESIDÈNCIA

El Col·legi PIVE ofereix el servei de Residència als alumnes d’ESO i Batxillerat i, en casos específics, als de Cicle Superior de Primària.

Disposa de dues residències separades, una per als nois i una altra per a les noies.

El règim de residència possibilita que l’alumnat adquireixi unes rutines d’estudi i uns hàbits de treball que, juntament amb la responsabilitat que l’escola els exigeix, fan que els resultats acadèmics d’aquests alumnes acabin essent excel·lents.

MENJADOR I CUINA PRÒPIA

El PIVE disposa de servei de cuina pròpia. Els cuiners del col·legi preparen els menús diaris amb productes de qualitat, de proximitat i de temporada, i els adapten a les necessitats específiques dels alumnes que ho requereixen. Aquests menús, elaborats amb l’assessorament de dietistes, garanteixen l’equilibri nutricional i constitueixen una dieta variada pel que fa a ingredients, preparacions i textures.

AULES, LABORATORIS, TALLERS I BIBLIOTECA

Aules: D’Infantil, Primària, ESO i Batxillerats. Tots els grups classe tenen un nombre reduït d’alumnes, amb un màxim d’uns 15 alumnes.

Laboratoris i Tallers: Laboratoris de Física, de Química i de Biologia-Geologia, i un taller de Tecnologia. Tots aquests equipaments estan adaptats a les exigències dels nous currículums.

Aules d’Informàtica: Dues aules equipades amb ordinadors i espais wifi per als alumnes.

Biblioteca: Amb llibres de consulta i de lectura per a totes les edats. A més a més, un acord amb la Biblioteca Municipal fa possible que el col·legi renovi cada trimestre els llibres de lectura.

ESPAIS EXTERIORS, PISCINA I PAVELLÓ POLIESPORTIU

Piscina: S’utilitza els mesos que el temps ho permet.

Espais exteriors: El col·legi disposa d’un espai enjardinat amb arbres, d’un parc amb tobogans per als més petits, d’un camp de futbol i d’un pati amb porteries i cistelles de bàsquet.

Pavelló poliesportiu: El PIVE disposa d’un pavelló cobert on s’imparteix Educació física i Salut i altres activitats esportives; bàsquet, futbol, bàdminton, hoquei, handball o baseball.

SERVEIS per a una educació integral

ENSENYAMENT MULTILINGÜE: CATALÀ, CASTELLÀ, ANGLÈS I FRANCÈS

Les hores de dedicació i el tractament que el PIVE dona al castellà i a l’anglès en les classes d’Educació Primària i ESO són les mateixes que les que dedica a la llengua catalana. D’aquesta manera, el Col·legi PIVE s’assegura que els alumnes adquireixin un perfecte domini de les tres llengües i que siguin capaços d’utilitzar-les amb fluïdesa i correcció en tots els àmbits.

L’escola, doncs, dedica una especial atenció a l’ensenyament de la llengua anglesa. Els alumnes del PIVE comencen a familiaritzar-se amb l’anglès a l’Educació Infantil i, durant els cicles de Primària, a més de les classes específiques de llengua anglesa, fan les assignatures de Natural science i Social science en anglès i, en algun trimestre del curs, participen en tallers d’anglès oral que organitza el departament d’anglès del col·legi.

Dins de l’horari lectiu o en horari complementari, el PIVE prepara els seus alumnes per als exàmens oficials de Cambridge Flyers (YLE), Preliminary (PET), First (FCE), Advanced (CAE) o Proficiency (CPE). D’aquesta manera, els alumnes del col·legi poden acabar l’ESO o el Batxillerat amb una titulació oficial d’anglès que els serà molt necessària tant per als estudis universitaris, com per a la vida laboral.

En tots els cursos de Primària, els alumnes fan dues classes setmanals de llengua francesa. A l’ESO es continua oferint la possibilitat de seguir aprofundint en el coneixement i en l’ús d’aquesta llengua i els alumnes tenen la possibilitat també de presentar-se als exàmens oficials de l’Institut Français.

A més a més, el PIVE ofereix a tots els seus alumnes la possibilitat d’estudiar l’Alemany i el Xinès en horari extraescolar.

4 hores setmanals de Llengua catalana

4 hores setmanals de Llengua castellana

4-10 hores setmanals de Llengua anglesa

Tallers d’anglès oral a Infantil i Primària

Assignatura de Coneixement del Medi Natural i Social en anglès a Primària

Francès com a segona llengua estrangera

Possibilitat d’estudiar l’Alemany i Xinès

ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA

El Col·legi Residència PIVE compta amb un servei d’atenció i de seguiment psicopedagògic que dona suport i ajuda personal als alumnes i que els fomenta l’autoestima, la motivació i l’adquisició d’estratègies per a la presa de decisions. També elabora informes psicotècnics per tal d’orientar-los a partir de les seves capacitats i interessos.

Aquest servei manté una relació directa amb el professorat per ajudar a detectar i a tractar en els alumnes, si es produeixen, conflictes emocionals o qüestions personals que puguin repercutir directament o indirectament en la seva evolució personal o acadèmica.

SECRETARIA I SERVEI MÈDIC

A més a més de les funcions que li són pròpies, el personal de secretaria del PIVE és l’encarregat de rebre i tramitar les comunicacions que li facin arribar les famílies, de trucar-les en el cas que algun alumne tingui alguna indisposició o hagi d’anar al metge.

TRANSPORT

El Col·legi PIVE organitza serveis diaris i setmanals de transport escolar, en funció de la demanda a unes o altres destinacions. Les línies habituals són els serveis diaris a Vic-Manlleu-Torelló i a l’Ametlla-La Garriga-Granollers-Cardedeu; i, setmanals, a Barcelona-Sabadell-Terrassa.

HORES D'ESTUDI I CLASSES DE REFORÇ

L’escola organitza unes hores diàries d’estudi en les quals els alumnes aprenen a organitzar les tasques escolars i adquireixen els hàbits de treballar cada dia i de no deixar la feina per a última hora.

Aquests estudis estan controlats sempre per professors de l’escola, perquè els alumnes puguin consultar-los els dubtes i per tal que els nois i noies adquireixin la capacitat de treballar concentradament i d’una forma pràctica i efectiva.

HORARI D'ACOLLIDA

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, el Col·legi PIVE ofereix un servei sense cost d’acollida preaula i post-aula per a tots els alumnes. L’acollida matinal és de 8 a 9h del matí i la de tarda és fins a les 19h.

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ

Tel. 93 887 00 20